Coaching voor kinderen, jongeren, ouders en opvoeders

Help !

We begrijpen elkaar niet meer !

HELP! We begrijpen elkaar niet meer! Klinkt u dat ook zo bekend in de oren?

Tegenwoordig wordt er al snel met etiketjes gezwaaid als ADHD, autisme, leerproblemen (dyslexie enz.) en het lijkt wel of er met elk kind wat mis is. Maar is dat ook zo? Kinderen van deze tijd voelen, denken en verwerken anders, waardoor ze zich onbegrepen kunnen voelen en hun gedrag gaan veranderen. Als ouder / opvoeder kan je samen met je kind / jongere een coaching traject volgen waarbij je zowel jezelf als de ander beter leert kennen en begrijpen.

Het doel van Jovita Coaching is de trauma’s van het kind of de jongere, maar ook die van de opvoeders te helen, zodat blokkades en afweersystemen kunnen worden opgeheven. Vervolgens brengen we alle partijen terug samen in harmonie. Zo voelt iedereen zich weer “jovita” en kan ieders ontwikkeling zich verder zetten zoals het bedoeld is.